(Egypt, Řecko)

Horus je mocný bůh oblohy a slunce se sokolí hlavou, reprezentující sílu a vítězství.

Bůh HorusJeho otec Usir (řecky Osiris) byl zabit Horovým strýcem Sethem. Jeho matka Isis kouzlem vrátila Usirovi život na dostatečně dlouhou dobu, aby mohl počít Hora. Pak Seth zabil Usira znovu a rozsekal na kousky jeho tělo, aby již nemohl být oživen. Aby Isis zabránila Sethovi v dalším vražedném konání, porodila a vychovala Hora v papyrových bažinách.

Když Horus dospěl do jinošského věku, bojoval se Sethem, aby pomstil otcovu smrt. V boji utrpěl poranění oka, ale nakonec vyhrál trůn v Horním i Dolním Egyptě. Horus pak reprezentoval sílu, vítězství a spravedlnost. Každý faraón ve starověkém Egyptě byl pokládán za žijící vtělení boha Hora.

Horus se objevuje jako sokolí hlava s velkým okem, které představuje třetí oko jasnovidectví. Toto oko nám pomáhá vidět pravdu. Příliš toho nenamluví a spíše jedná. Pomáhá se s danou situací lépe vypořádat.

Kouzelná léčebná formule Hora zní takto: „Chci vidět všechny lidi v každé situaci láskyplnýma očima. Vidět je jako milé, příjemné… jací v duchovní pravdě skutečně jsou“.

Invokace

Hora můžete přivolat, aby vám pomohl s duchovním nebo fyzickým viděním. Invokace se provádí buď s otevřenýma, nebo zavřenýma očima.

Drahý Hore, půjči mi, prosím, tvé oko, abych viděl jasněji. Žádám tě, abys ve všech ohledech zlepšil mé vidění. Otevři naplno mé třetí oko, abych duchovně viděl jako ty. Otevři úplně oko mé mysli, abych viděl vnitřní rovinu stejně jako ty. Děkuji ti za jasný zrak. Děkuji ti, že jsi mě úplně zbavil strachu. Děkuji ti za otevření očí, abych se s nimi mohl vpíjet do krásného pohledu na pravdu a krásu.“