Pomocí speciálních vyšetření je možné otestovat kvalitu zraku. Různé testy mohou měřit Vaši schopnost vidět detaily, zachytit možné výpadky nebo defekty ve Vašem zorném poli nebo zhodnotit schopnost vnímání barev.

Optika Horus Optik Petrovice Vám nabízí vyšetření

Korekce barvocitu neboli barvosleposti.

OBJEDNEJTE SE petrovice@horusoptik.cz

Brýle jsou zdravotnickým prostředkem určeným pro korekci zraku.