Pomocí speciálních vyšetření je možné otestovat kvalitu zraku. Různé testy mohou měřit Vaši schopnost vidět detaily, zachytit možné výpadky nebo defekty ve Vašem zorném poli nebo zhodnotit schopnost vnímání barev.

Kontrastní_citlivost Speciální testy na vyšetření zraku

Korekce skrytého šilhání

Heteroforie – skryté šilhání je porucha okohybných svalů. Může být vrozená nebo získaná nerovnováhou očních svalů. Často se jedná o vadu neodhalenou nebo podceňovanou. Je korigována prizmatickými skly.

Měření kontrastní citlivosti

Tyto testy je možné využít pro velmi jemné určení zbývající oční vady. Pro vyšetření se nejčastěji využívají znaky velké abecedy, u kterých se postupně snižuje kontrast a jejich velikost.

barvocit

Korekce barvocitu

Provádíme vyšetření barvocitu neboli barvosleposti.

Nerozeznáváte červenou od zelené nebo máte problém s rozlišením barev?

K testování barvocitu používáme tzv. pseudoisochromatické Ishiharovy destičky. Pomocí barevných filtrů v brýlových čočkách Vám zlepšíme barevné vidění.

Vizuální optometrie (oční gymnastika)

Oční gymnastika je vhodným prostředkem pro uvolnění okohybných svalů: Tím se podpoří větší soustředěnost oka.

Pod vedením našeho specialisty se naučíte správně a efektivně procvičovat okohybné svaly.