Multifunkční / multifokální / progresivní čočka

Má v různých místech různou ohniskovou vzdálenost a používá se ke korekci presbyopie (vetchozrakosti).

Pomocí jedněch brýlí s multifunkčními čočkami je možné vidět jak na blízko, tak do dálky. Známy jsou však i případy, kdy multifokální brýle slouží jen jako brýle čtecí (bez dioptrií na dálku – odpadá poté hledání a neustálé sundávání a nandávání čtecích brýlí) nebo naopak pouze jako brýle na dálku (bez dioptrií na blízko – využitelné pro myopa, který má již problémy s přeostřováním na blízko v brýlích na dálku).

Předchůdcem multifokálních čoček jsou čočky bifokální (dvouohniskové, dělené – mají vlisovaný nebo vybroušený oddíl na blízko). Jejich vynálezcem byl Benjamin Franklin, podle kterého je odvozen jejich název – Franklinův bifokál. Jde o čočky s oddílem na blízko tvořícím celou spodní polovinu čočky (tedy ne jen jejich malý srpek).

Více informací o multifokálních čočkách naleznete zde.