Nadstandardní záruka

Francouzský výrobce často nabízí nadstandardní podmínky při reklamaci. Je si vědom vysoké kvality materiálu a absence letovaných spojů, které bývají nejslabším a nejporuchovějším článkem brýlí tohoto druhu. Změna barvy je vždy posuzována s ohledem na délku užívání a způsob a povahu poškození v klasické záruční době dle občanského zákoníku.

Atesty, prohlášení a značení CE

Z hlediska platné legislativy jsou brýle jakožto dioptrická pomůcka považovány za neinvazní zdravotnický prostředek třídy I. Třídy jsou celkem tři a čím vyšší je riziko poškození zdraví, tím vyšší je třída. Základní požadavky na zdravotnické prostředky jsou dány evropskou legislativou 93/42/EHS a EN ISO 12870 a na to navazující legislativou ČR.

Dovoz brýlové kolekce Minima společnost EYE 2000 s.r.o. zaregistrovala na Ministerstvu zdravotnictví.

Francouzský výrobce, který jako první uvádí brýle na trh EU, vydal Prohlášení o shodě, v němž prohlašuje, že každý model brýlí Minima byl a je testován autorizovanou osobou a že splňuje všechny požadavky výše uvedených nařízení a norem EU. Společnost EYE 2000, jakožto dovozce na český trh, zajistila český překlad a ujišťuje své odběratele, že toto prohlášení o shodě bylo vydáno. Platné dokumenty v originále jsou k nahlédnutí v sídle společnosti EYE 2000 s.r.o. a výsledky testů v sídle společnosti Minima s.a., Francie. Všechny brýlové obruby jsou označeny značkou CE.

Brýle jsou zdravotnickým prostředkem určeným pro korekci zraku.