Stáhnout jako PDF

ve společnosti
HORUS OPTIK s.r.o.
IČO: 272 21 407
se sídlem Ohmova 271, Praha 10
vedená u Městského soudu v Praze, pod spis. zn. C 105521
(dále jen HORUS OPTIK)

 

I. Správce osobních údajů

1) Správcem osobních údajů je společnost HORUS OPTIK s.r.o., IČO: 272 21 407, se sídlem Ohmova 271, Praha 10, vedená u Městského soudu v Praze, pod spis. zn. C 105521 (dále jen HORUS OPTIK) a určuje za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

2) HORUS OPTIK zpracovává osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejména dodržuje Obecné nařízení EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a podle zákona o zpracování osobních údajů, zejména při zpracování osobních a citlivých údajů („GDPR“).

 

II. Jaké osobní údaje jsou zpracovávány a za jakým účelem?

1) HORUS OPTIK zpracovává osobní údaje, popř. citlivé údaje svých zákazníků zejména jméno, příjmení, datum narození, email, telefon, výseč fotografie, údaje uvedené na poukaze od lékaře, a to v nezbytném rozsahu za účelem splnění smlouvy (nejčastěji zhotovení brýlí), z důvodů plnění zákonných povinností a z důvodů plnění oprávněných zájmů správce.

2) HORUS OPTIK dále využívá nezbytné osobní údaje, resp. email, jméno a příjmení zákazníků z marketingových důvodů.

 

III. Obchodní sdělení - newsletter

1) Newsletter je vždy označen jako obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

2) Obchodní sdělení – newsletter je zasílán - zákazníkům na základě oprávněného zájmu správce, neboť HORUS OPTIK důvodně předpokládá, že zákazníky jeho nabídky zajímají a při uzavření smlouvy zasílání obchodních sdělení neodmítli. Newsletter je zasílán po dobu 6 let od poslední objednávky. - osobám, které nejsou zákazníky HORUS OPTIK, ale k odběru newsletteru se dobrovolně přihlásili, tedy se zasíláním newsletteru souhlasí, a to po dobu 6 let od udělení souhlasu.

3) V obou případech může zákazník tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém emailu nebo vznést námitku proti zpracování osobních údajů u HORUS OPTIK.

  

IV. Kdo má přístup k údajům zákazníků

1) Osobní údaje jsou využívány zejména pro interní potřeby HORUS OPTIK.

2) Osobní údaje jsou předávány třetím stranám, jejichž služby jsou ze strany HORUS OPTIK využívány. Třetím stranám jsou osobní údaje předávány pouze na základě uzavřené zpracovatelské smlouvy.

3) Osobní údaje zákazníků mohou být předány např. těmto společnostem: Guru Marketing, s.r.o., Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2, IČ: 03587754

 

V. Bezpečnost

1) Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR.

2) HORUS OPTIK dbá při zpracovávání osobních údajů důraz na technické a organizační zabezpečení zpracovávání údajů.

3) Osobní údaje zákazníků v elektronické formě jsou uchovávány na serverech a v databázích společnosti. Přístup k těmto údajům je chráněn heslem a antivirovým programem. Osobní údaje v listinné podobě jsou vždy uchovávány v uzamykatelné schránce.

4) Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a mají k nim přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat. Zabezpečení je pravidelně testováno a ochrana je průběžně vylepšována.

5) HORUS OPTIK nepředává data do třetích zemí.

 

VI. Práva zákazníků

1) Právo na informace. Zákazníci mají právo získat informace o tom, zda HORUS OPTIK jejich osobní údaje zpracovává.

2) Právo na přístup k zpracovávaným osobním údajům. Zákazníci mají právo žádat informace o podrobnostech zpracovávání a zdrojích osobních údajů.

3) Právo na opravu, výmaz a omezení zpracovávání údajů. Zákazníci mají právo žádat, aby nepřesné údaje byly bez zbytečného odkladu opraveny a neúplné údaje doplněny. Dále mají zákazníci právo, aby osobní údaje zpracovávané bez dostatečného právního důvodu byly vymazány.

4) Právo podat námitky. Zákazníci mají právo vznést námitku proti zpracovávání svých osobních údajů pro účely přímého marketinku s tím, že osobní údaje nebudou dále k tomuto účelu zpracovávány.

5) Vznese-li zákazník námitku proti zpracovávání svých osobních údajů v jiných případech, kdy osobní údaje jsou zpracovávány na základě oprávněných zájmů HORUS OPTIK, bude nejprve posouzeno (s ohledem na konkrétního zákazníka), zda na straně HORUS OPTIK neexistují závažné oprávněné důvody pro pokračování ve zpracovávání, které převažují nad zájmy zákazníka. Zákazník bude informován, zda bude jeho námitkám vyhověno nebo jim vyhověno být nemůže a z jakých důvodů.

6) Výmaz osobních údajů, resp. právo být zapomenut. Pokud údaje zákazníků nejsou potřebné pro uvedené účely nebo pokud HORUS OPTIK nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy zákazník s jejich dalším zpracováním nesouhlasí, osobní údaje budou zčásti nebo zcela zlikvidovány.

7) Přenos automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě souhlasu zákazníků od HORUS OPTIK k jinému subjektu. Podle přání zákazníka předá HORUS OPTIK jeho osobní údaje v běžně používaném formátu jinému subjektu nebo přímo zákazníkovi.

8) Zákazníci HORUS OPTIK mohou kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání newsletteru nebo vyhodnocování preferencí, na jejímž základě HORUS OPTIK okamžitě ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.

9) Pokud se zákazník bude domnívat, že HORUS OPTIK neplní všechny povinnosti v souvislosti se zpracováním osobních údajů, je oprávněn obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

 

Cookies

Abychom Vám mohli zajistit nejlepší možný zážitek z prohlížení tohoto webu, rádi bychom Vás požádali o souhlas s využitím jednotlivých dat pro nás i naše partnery.
K Vašim datům se budeme chovat zodpovědně. Kliknutím na tlačítko OK můžete souhlas udělit.

Nesouhlasím

Nastavení

Níže můžete zvolit, jaké typy cookies můžeme zpracovávat.

Technické cookies

Technické cookies jsou nepostradatelné pro správné fungování tohoto webu a nelze je tedy vypnout.
Zobrazit více informacíBez tohoto typu cookies by web nebylo možné správně využívat. Jedná se zejména o pomocné hodnoty znázorňující Vaše volby, nastavení a zobrazení jednotlivých prvků.
Skrýt více informací

Analytické cookies

Analytické cookies nám pomáhají se neustále zlepšovat.
Zobrazit více informacíTento typ cookies slouží např. k analýze návštěv, výkonu webu nebo reklamních kampaní. Získaná data nejsme schopni spojit s konkrétním uživatelem a jsou tedy zpracovávány hromadně na úrovni obecné statistiky.
Skrýt více informací

Marketingové cookies

Marketingové cookies používáme my a naši partneři, abychom Vám mohli nabídnout relevantní obsah.
Zobrazit více informacíPomocí marketingových cookies Vám můžeme zajistit relevantní nabídku. V případě, že tento typ cookies nepovolíte, nezajistíte tak, že se Vám již reklamní sdělení nebudou nabízet, ale nebudou pro Vás nejspíše zajímavá.
Skrýt více informací